/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */

Sunt risktagande.

Alcur förvaltar alternativa investeringsfonder med en målsättning att uppnå en god riskjusterad avkastning under alla marknadsförhållanden. Alcur är inriktade mot nordiska aktier och har möjlighet att variera sin exponering mot marknaden.

Fonder

3

Medarbetare

8

Grundat

2007

Del av Atle sen

2018

Fokus på nordiska och europeiska aktier.

Fondita är ett finskt fondbolag som fokuserar på mindre och medelstora bolag på den nordiska och europeiska aktiemarknaden. Fondita började sin fondverksamhet år 1997 då bolagets två första fonder startades. Efter detta har fondfamiljen vuxit till att omfatta åtta aktiefonder.

Fonder

8

Medarbetare

13

Grundat

1997

Del av Atle sen

2014

HealthInvest är ett fondbolag med fokus på hälsovårdssektorn. Bolaget grundades 2006 av Anders Hallberg och Carl Bennet. Sedan 2022 är HealthInvest en del av Atle. Idag erbjuder bolaget två fonder; Alpha Fund, som är en aktivt förvaltad global hälsovårdsfond med ett värdebaserat tillvägagångssätt och Sustainable Healthcare, en global hälsovårdsfond där investeringsfilosofin präglas av medicinska framsteg och innovation med starkt fokus på hållbarhet.

Fonder

2

Medarbetare

5

Grundat

2006

Del av Atle sen

2022

Spara för allas framtid.

Humle förvaltar en nordisk småbolagsfond och en sverigefond med en stark övertygelse om att hållbarhet är en av de viktigaste drivkrafterna för kvalitativ tillväxt. Humle letar nordiska bolag som antingen redan är hållbara eller har kraften att förändra sig tillsammans med Humle som ägare. Humle tror på att hållbart företagande skapar tillväxt som är bra för oss alla.

Fonder

2

Medarbetare

2

Grundat

1997

Del av Atle sen

2020

Fokus på teknik, innovation och Norden.

TIN Fonder förvaltar två fonder fokuserade på innovativa teknik- och hälsovårdsbolag med ett nordiskt perspektiv. TIN Fonder startades 2019 tillsammans med Carl Armfelt och Erik Sprinchorn som tidigare hade förvaltat fonden Robur Ny Teknik. Carl och Eriks vision är att stärka det nordiska ekosystemet för innovativa bolag genom att arbeta aktivt för att få fler framgångsrika entreprenörer och bolag att komma till och stanna kvar på de nordiska börserna.

Fonder

2

Medarbetare

7

Grundat

2019

Del av Atle sen

2019