/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */

Om oss

Atle äger och investerar i verksamheter som bedriver aktiv kapitalförvaltning.

Med Atle vill vi samla ledande aktiva förvaltare under ett tak och ge dem rätt förutsättningar för att utveckla sina strategier.


Atle drivs av en övertygelse om att det är möjligt att skapa starka upprepningsbara resultat. Vi tror att det krävs drivna, disciplinerade och kreativa förvaltare som verkar i en miljö där de kan tänka och agera fritt för att lyckas.


Genom att vara en långsiktig partner och stödja dessa team med att utveckla deras verksamheter tror vi att vi kan nå exponentiella resultat över tiden.

Vår partnerstrategi erbjuder personer skalfördelarna av en större organisation samtidigt som de kan fortsätta arbeta självständigt utan att kompromissa på förvaltningen.

Genom att arbeta i en struktur med gemensamma principer kring riskhantering och regelefterlevnad vill vi erbjuda våra investerare en trygg plattform för att investera i nischade aktiva strategier.

I verksamheterna arbetar vi som en aktiv delägare genom styrelserna med strategi och affärsutveckling. Inom gruppen finns också ett servicebolag, Atle Investment Services, som kan bidra med stöd inom marknadsföring, distribution, hållbarhetsarbete och andra operativa tjänster. I ett tidigt skede kan vi även starta och driva unga verksamheter internt tills de blir stora nog för att etablera ett eget fondbolag.

Idag består gruppen av fem förvaltare: ALCUR Fonder, Fondbolaget Fondita, HealthInvest Partners, Humle Fonder och Teknik Innovation Fonder(TIN Fonder). 

Vår vision

Vi bygger nischade förvaltningsteam som alla kan investera hos med ett klick.

Vår historia

1992 bildas Atle och Bure och bägge bolagens historia börjar som rena investeringsbolag med kapital från de då nyligen nedlagda löntagarfonderna. Atles och Bures respektive uppgift var att investera i små och medelstora bolag. 

Redan året efter börsnoterades båda bolagen. 

Atle förvärvade, utvecklade och sålde hundratals onoterade bolag och värdet på verksamheten steg kontinuerligt fram till år 2001, då Atle köptes ut från börsen av Ratos och 3i till ett värde om 8,3 miljarder kronor. Därmed hade värdet mer än fyrfaldigats på åtta år.

I skrivande stund möts åter de båda bolagen som föddes 1992. Atle är idag en del av Bure och under Atles paraply bygger Bure en portfölj med några av Nordens främsta oberoende förvaltare. Bure har ett starkt intresse för aktiv förvaltning och har sedan en lång tid tillbaka stöttat och investerat i duktiga aktiva förvaltare. 

På sätt skrivs det kontinuerligt ekonomisk historia i Atles och Bures namn. 

Atle i dess nuvarande form startades 2018 med en investering i Alcur Fonder och Gro Kapitalförvaltning (tidigare MeToo). I början av 2019 gjorde Atle sin första uppstart av ett nytt fondbolag, TIN Fonder, tillsammans med Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Målet med TIN Fonder var att bilda ett nytt teknik- och hälsoinriktat fondbolag med fokus på småsparare. TIN Fonder växte snabbt och blev redan 2020 ett eget fristående fondbolag.

Nästa förvärv skedde i slutet på 2020 då Atle tog över förvaltningen av två Humlefonder från Söderberg & Partners. Humle Fonder nylanserades i början av 2021 med Petter Löfqvist som huvudförvaltare med mål om att bli Sveriges ledande småbolagsförvaltare med fokus på hållbara bolag.

Atles senaste förvärv skedde i februari 2022 när Atle förvärvade en del av HealthInvest Partners. HealthInvest Partners grundades 2006 av Anders Hallberg och Carl Bennet som ett fristående fondbolag specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn. Atles ambition är att tillsammans med befintliga ägare vidareutveckla fondbolaget och göra HealthInvests fond tillgänglig för flera sparare.

Hållbarhet

Hållbarhet är ett ämne som ligger oss varmt om hjärtat. Vi som bolag har ett stor ansvar och tror på att beakta hållbarhetsfaktorer i förvaltningsprocessen är en nyckel till att bidra till en mer hållbar framtid. För oss omfattar hållbarhet både miljö och klimat samt sociala och styrningsrelaterade aspekter.


Hållbarhetsarbetet är därför en integrerad del i Atles processer, som ständigt är under utveckling, för att vi ska kunna erbjuda våra förvaltare största möjliga stöd för deras hållbarhetsarbete. Vi använder oss av ett flertal verktyg för att säkerställa oss om att våra hållbarhetsanalyser är tillräckliga och tillförlitliga, där vi även har möjlighet att samarbete och förbättra tjänsterna tillsamman med utvecklarna.


Ett resultat av vårt hållbarhetsarbete inom Atle var nylanseringen och uppstarten av Humle Fonder. Vår vision är att Humle Fonder ska bli ett ledande fondbolag inom hållbara investeringar och bidra till Atles fight för en hållbar framtid. Humle Fonders ledord är att spara för en bättre framtid och att rätt sparande skapar riktig förändring vilket är något som vi vill ska reflektera den ambition och vision som vi har med Atles hållbarhetsarbete.  

Det finns många sätt vi kan bidra till ett hållbart samhälle och utöver vårt egna hållbarhetsarbete så vill vi även stödja andra organisationer som arbetar för samma mål. En sådan organisation är Vi-skogen. Vi-skogen är en organisation som genom trädplantering och utbildning ger utsatta människor en möjlighet att skaffa sig inkomster och mat på bordet, samtidigt som klimatet blir bättre.