/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */
1 feb 2023

HealthInvest Partners lanserar ny fond

HealthInvest

Den nya fonden Sustainable Healthcare som förvaltas av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult är en global hälsovårdsfond med stark hållbarhetsprofil. Fonden investerar i en sektor som erbjuder väldigt intressanta tillväxtmöjligheter.

I höstas rekryterade HealthInvest förvaltarna Astrid Samuelsson och Ellinor Hult från Handelsbanken med målet att bli ett ledande fondbolag inom hälsovårdssektorn.

”Astrid och Ellinor har uppvisat starka förvaltningsresultat under lång tid”, säger Johan Stern, styrelseordförande i HealthInvest Partners, och fortsätter: ”Vi är väldigt glada över att knyta dem till HealthInvest”.

HealthInvest har nu lanserat fonden Sustainable Healthcare, en aktivt förvaltad, global hälsovårdsfond. Fonden är en så kallad artikel 9-fond, vilket innebär att den har hållbarhet (god hälsa och välbefinnande) som mål för investeringarna. Fonden är inriktad mot hälsovårdsbolag med god tillväxtpotential och fångar även de stora framstegen inom utveckling av nya läkemedel och medicintekniska produkter. Fonden ger exponering mot de starkaste drivkrafterna inom hälsovårdssektorn.

 Sustainable Healthcare förvaltas av Astrid Samuelsson och Ellinor Hult som båda har lång och framgångsrik erfarenhet av investeringar i hälsovårdssektorn.

”Det känns fantastiskt att vara i gång och fokusera på en så spännande sektor tillsammans med min kollega Ellinor”, säger Astrid Samuelsson.

Astrid Samuelsson, som är disputerad läkare, förvaltade den femstjärniga fonden Handelsbanken Hälsovård Tema under 15 år; från november 2007 till juli 2022. Ellinor Hult har, även hon, flera års erfarenhet av förvaltning inom hälsovårdssektorn på Rhenman och Partners. Hult ansvarade också för den femstjärniga fonden Handelsbanken Japan Tema.

”Nu kommer jag kunna lägga allt fokus på hälsovård. Dessutom har vi satt ihop ett medicinskt råd som kommer ge oss fördjupade perspektiv”, säger Ellinor Hult. Det medicinska rådet består av handplockade läkare och forskare som kommer ge teamet en fördjupad förståelse inom sina respektive områden. ”Vi vill ge Astrid och Ellinor de bästa förutsättningarna att kunna fokusera på enbart förvaltning och dessutom ha ett medicinskt råd till hjälp”, säger Johan Stern.