/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */
18 jan 2024

HealthInvest Alpha Fund har fått nya förvaltare

Från och med den 18 januari 2024 övertar Astrid Samuelsson och Ellinor Hult ansvaret för förvaltningen av HealthInvest Alpha Fund från Anders Hallberg. Efter att ha tillbringat 27 år i branschen kommer Anders Hallberg att avsluta sin tjänst som förvaltare i HealthInvest Partners, men kommer fortfarande att vara delägare i bolaget.

Under 2022 stärktes HealthInvest förvaltningsteam med tillskottet av Astrid och Ellinor, som tidigare hade ansvarat för Handelsbanken Hälsovård Tema. De introducerade HealthInvest Sustainable Healthcare under 2022 och Avanza Healthcare by Samuelsson och Hult 2023. Fonderna har presterat 8,12 % och 2,77 % bättre än sina jämförelseindex sedan starten*.

Astrid Samuelsson och Ellinor Hult, båda 5-stjärniga förvaltare, har tillsammans över 30 års erfarenhet inom investeringar inom hälsovårdssektorn. Med stöd från ett medicinskt expertråd har de en unik och djup förståelse för den snabbt växande hälsosektorn och kan därför noga välja ut bolag som är i framkant.

Anders kommenterar överlämnandet av förvaltningen och säger: ”Det känns mycket tryggt att överlämna förvaltningen av Alpha Fund till mina kollegor Astrid och Ellinor. Deras expertis och långa erfarenhet gör mig övertygad om att de kommer att fortsätta skapa mervärde för fondens andelsägare.”

HealthInvest Alpha Fund lanserades i sin nuvarande form 2013 och har sedan dess förvaltats av Anders Hallberg, som grundade HealthInvest Partners AB 2006. Johan Stern, styrelseordförande, kommenterar: ”Anders har framgångsrikt byggt upp HealthInvest Partners och levererat över 13,8 % årligen i genomsnitt sedan starten till Alpha Funds fondandelsägare. Vi kommer att sakna honom i den dagliga verksamheten. Men med två förvaltare med gedigen bakgrund och historiskt starka resultat är jag övertygad om att Astrid och Ellinor kommer att ta över stafettpinnen på ett föredömligt sätt.”

HealthInvest Alpha Fund är en aktivt förvaltad global aktiefond som fokuserar på mindre bolag inom hälsovårdssektorn som anses vara undervärderade. Investeringsstrategin innebär att en väsentlig del av fondens tillgångar investeras i småbolag, med målsättningen att skapa hög överavkastning med begränsad risk.

*MSCI World Healthcare Total Net Return SEK.