/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */
21 feb 2022

Fondbolaget HealthInvest Partners blir del av Atle

Atle
Press
HealthInvest

HealthInvest Partners blir en del av Atle Investment Management. HealthInvest Partners grundades 2006 av Anders Hallberg och Carl Bennet som ett fristående fondbolag specialiserat på hälso- och sjukvårdssektorn.

Atle Investment Management AB (”Atle”) har ingått avtal om att förvärva 51% av aktierna i HealthInvest Partners AB (”HealthInvest”) från nuvarande ägare, och kommer därmed att bli en del av Atle tillsammans med TIN Fonder, Alcur Fonder, Fondbolaget Fondita och Humle Fonder.

”Vi är väldigt glada att få möjligheten att bygga vidare på HealthInvests fina varumärke och förvaltningshistorik tillsammans med Anders Hallberg och Carl Bennet. Hälsa och sjukvård är ett väldigt intressant tema med starka underliggande drivkrafter men det är en komplex bransch att navigera som lämpar sig väl för specialiserade investeringsteam.”, säger Gustav Ohlsson, VD för Atle.

HealthInvest grundades 2006 av Anders Hallberg och Carl Bennet som ett fristående fondbolag specialiserat inom hälsosektorn. Fondbolaget förvaltar HealthInvest Alpha Fund med cirka 1,3 mdkr i fondförmögenhet. Fonden är aktivt förvaltad och investerar globalt i företag inom hälsa och sjukvård. Förvaltningsstrategin är värdebaserad och framför allt inriktad på vinstgenererande företag där förvaltaren kan se potential till kraftig omvärdering.

Atles ambition är att tillsammans med befintliga ägare vidareutveckla fondbolaget och göra HealthInvests fond tillgänglig för flera sparare.

Anders Hallberg, fondens ansvarige förvaltare: ”Atle har lyckats otroligt väl i sina tidigare fondsatsningar och vi är stolta över att bli en kugge i denna väloljade maskin. HealthInvest har en stark historik och har levererat högst riskjusterad överavkastning av alla läkemedelsfonder. Förhoppningsvis kan vi bidra till en ännu starkare helhet.”

Slutförandet av förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden av Finansinspektionen vilka förväntas erhållas under maj 2022.

För mer information om HealthInvest Partners, besök www.healthinvest.se.